Social Icons

.

Pages

15 Haziran 2011

NEDEN ÖFKELENMELİYİZ 2 (POLİTİK GEREKÇELER)

Eğer devletin bugünkü koşullarda varlık gerekçelerini anlayamıyorsak Marx’ın işaret edip gösterdiği yere bakmamız gerekir. Türkiye’nin ekonomik dönüşümünü en barbar ulus-devlet biçimiyle tamamlayan bürokratik Türk burjuvazisi, tüm varlık gerekçelerini 19.yüzyıl sonlarında filizlenen batı tandanslı Ermeni ve Rum ticaret burjuvazisini tasfiye etmesine borçludur. Bu, ayrıca incelenmesi gereken başlı başına bir sorun alanı. Bizi bu yazıda daha çok cumhuriyetle birlikte hakimiyetini devlet eliyle geliştiren bürokratik, hantal, yer yer komprador, zaman zaman oligarşik nitelikler gösteren Türk sermayesinin şekillendirdiği devlet ve onun terörü ilgilendiriyor. Son on yıla kadar asker-yargı- bürokrasiyle devlet üzerindeki otoritesini paylaşan Türk hakim sınıflarının hegemonya kültürü, Avrupalı çağdaşlarının yüzyılın başından ortasına kadar modern devletler araçlığıyla sürdürdükleri faşizmin değişik biçimlerinden biridir. Son on yılda da bu gerçeklik değişmemiştir. Avrupalı sermaye belki de bir daha komünist heyulanın sokaklarında gezinmesinin riskli olacaklarını bildiği için sosyalizmin eşitlikçi talepleri karşısında sürekli demokratikleşmeyi esas aldı. Bu kadar basit indirgemelerle anlaşılacak bir olgu olmamasına rağmen aklımızda bulunması elzemdir.
    Son yüzyıldır cumhuriyet devleti bize okullar, camiler, alışveriş merkezleri, basın, kitle gösterim araçları ve gelenekler aracılığıyla sürekli “devlet dışı odaklardan” nefret etmemizi öğretti. En çok devletin ordusunu, sermayesini, polisini, camisini, okulunu, bayrağını, marşını sevmemizi hem öğretti hem de zorla sevdirmeye çalıştı. En çok kişiliğimizin dışında tutmamız gereken unsurları bizim kişilik(-siz)imiz haline getirdi. Kürdü Türkleştirdi, Ermeni’yi yaşamamış saydı, Rum’u tüm sorunlarımızın biricik nedeni olarak belletti,  Alevi’nin tüm varlık biçimlerini ölümcül, utanılacak günah olarak içselleştirdi. Bu devlete hakim olan asıl unsurların başında gelen sermayenin özel ve bürokratik olanı da bu nefret ve sevgilerimiz üzerinden kendi varlığını simgeleyen ideolojisini, politikasını, eğitim felsefesini, ekonomisini inşa ederek bize kan kusturdu yüzyıldır. Sermaye devleti, son on yıldır hantallaşan sahiplerinin yerine daha dinç, daha dinamik ama en az öncekiler  kadar zalim, en az onlar kadar kişiliksizleştiren Anadolu Kaplanlarının hakimiyetine geçiyor.  Daha dinamik olmasının temelinde deşifre olmuş, iş yapamaz duruma gelmiş devlet destekli çetelerinin hantallığı gelir. Şimdi bir iç hesaplaşmayla ama kendiliğinden gelişen bir süreçle yeni zor aygıtını inşa ediyorlar. Tam da bu geçiş sürecinde biz yeni devletin gücünü en kahredici şekilde hissediyoruz. Kürt olarak, öğrenci olarak, yazar çizer olarak, emekçi Türk olarak, muhalif aydın olarak… O halde öfkemizin yöneleceği odak devletin kendisi olmalıdır, onun ideolojisi, onun politik aurası, onun eğitim felsefesi, çeteci rejimi olmalıdır. Bir unsuruna karşı eksik öfkelenirsek diğer unsuruyla bizi kuşatmaya çalışır. Milliyetçi dozu daima canlı tutarak serseri mayınlarla bizi yıldırmak istiyor.
   Bir sınıfın gücü, bu sınıfın örgütlerinde birleşen üyelerinin gücünden gelir. Örgütlenme klasik solun bürokratik apartman odaları kiralayarak buradan parti, dernek, vakıf, STK gibi kuruluşlarda bir araya gelmek değildir. Bunlar artık bireyin yükü olmuştur. Örgütlenme, herhangi bir sorun karşısından sokağa çıkmaktır, meydanları işgal etmektir, yasa yapıcıları emek, insan, doğa, halklar karşısında insafa zorlamaktır. Bunun bin bir aracı vardır. Bu araçlara daha sonra değineceğim.
  Çok istenen Kürt ve Türk barışını bize fazla görenlere öfke!
Boyun eğdirene, uslandırmak isteyene, sahip olana karşı öfke!
Baskı kafeslerinden sakınıp geleceği ortak kurmak için öfke!

Hiç yorum yok:

self determinasyon,öz yönetim

20. Yüzyılda uluslararası hukukun en önemli kavramlarından birisi haline gelen selfdeterminasyon, dünya toplumunda yeni bir yapılanma ve tanımlama süreci başlatmıştır. Kavram, günümüz dünyasının siyasi haritasının belirlenişi ve bundan sonra geçirmesi muhtemel değişikliklere ilişkin olarak sıkça söz konusu olmaktadır. Önceleri siyasi bir ilke olduğu düşünülen self-determinasyon kavramı hem BM 1966 İkiz Sözleşmeleri, hem BM Genel Kurul Kararları hem de uluslararası hukukun diğer aktörlerinin kararlarıyla hukuki bir hak haline dönüşmüştür. İlk ifade edilmeye başlandığı dönemlerde sadece sömürge yönetimi altındaki halklara tanınması öngörülürken Yüzyılın sonlarında Sovyetler Birliğindeki federe cumhuriyetlerin de selfdeterminasyon hakkından yararlanarak ayrıldıkları görülmüştür

öz yönetimin gerekçesi

Self-determinasyon fikrinin gelişmesine 20. yüzyılda bir taraftan Sovyetler Birliği’nin kurucusu olan Vlademir I. Lenin, diğer taraftan Birleşik Devletlerin Birinci Dünya Savaşı sırasında başkanı olan Woodrow Wilson katkıda bulunmuştur. Lenin eserlerinde “ulusların Self-determinasyon hakkı” kavramınıortaya koymuş, bir ülkenin veya yerin ilhakının “bir ulusun Self-determinasyon hakkının ihlali” olacağını belirtmiştir. Bunun yanında Lenin, self determinasyonun ayrılmayı da kapsamakta olduğunu belirtmiştir. Hatta ilkenin uygulanma yöntemlerinden birincisi bu yoldu.Wilson ise arasında “Selfdeterminasyon” kelimesi tam olarak geçmese de altı tanesi Self-determinasyon ile ilgili 14 ilke ilan etmiştir. Konuşmalarında savaştan yenik çıkan milletlerin, küçük milletlerin ve sömürge altındaki halkların da kaderini tayin hakkı olduğunu ifade ederek, bundan böyle uluslararası sistemin güç dengesine değil, etnik kaderini tayin ilkesine dayandırılması gerektiğini vurgulamıştır.

Pages

öz yönetimin tarihi

Kavramın ilk kullanımı 1581 yılında Hollanda’nın İspanyol krallarının kendilerine karşı zulüm yaptıkları gerekçesiyle İspanya’dan bağımsızlığını ilan etmesiyle olmuşsa da 18. yüzyılın ikinci yarısına yani 1776 tarihli Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi ve 1789 tarihli Fransız İnsan ve Vatandaşlık Hakları Beyannamesine kadar bir gelişme gösterememiştir. 1776 tarihli Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi ile Amerikan halkı dış bir yönetim, yani İngiltere tarafından idare edilmeye razı olmayacağını bildirmişlerdir. Bunun sonucu olarak ulusal self-determinasyon talebiyle ortaya çıkan ilk sömürge halkı olmuşlardır.